Individueel aanpasbare softwaremodules

De vereisten voor IT-integratie zijn even divers als de toepassingsscenario's in de intralogistiek. De vereiste interfaces en gebruikersinterfaces voor ons systeem zijn daarom ontwikkeld als afzonderlijke softwaremodules, die eventueel gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd en aangepast.

Op tal van werkplekken draagt de weergave van statussen of goederenbewegingen bij tot vlotte werkprocessen en beantwoordt vragen als: "Is opslagplaats x bezet?", "Wanneer is op deze locatie een pallet opgeslagen?", "Is er nog voldoende materiaal?", "Hoe lang is er nog voldoende materiaal?", "Wanneer wordt ...*... opnieuw gevuld?" of "Hoe lang ligt het product al op locatie x?". Met behulp van de configureerbare visualisatiemodule kunnen geschikte overzichten worden weergegeven op een willekeurig aantal monitoren. De enige vereiste hiervoor is een standaardbrowser.

Verbinding met SAP via configureerbare interfaces

Voor de verbinding met ERP-systemen zoals SAP bieden wij de SAP RFC Connector, een speciale softwaremodule die kan worden aangepast aan de desbetreffende configuratie van het ERP-systeem.  Op deze manier kunnen IDOC-gegevens via RFC naar SAP worden verzonden wanneer er zich gebeurtenissen voordoen, zoals de verwijdering van een kleine ladingdrager uit een eKanban-schap.

Aanpassing van afzonderlijke interfaces

Verschillende interfaces zijn standaard opgenomen in de Sensor Bridge-software, zoals een REST API, de Modbus TCP en het versturen van schakelinformatie via http POST. Bovendien kunnen talrijke andere interfaces of gegevensformaten worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn de overdracht van gegevens in XML-formaat via een SOAP-interface of de implementatie van een OPC UA-client of -server voor de overdracht of beschikbaarstelling van de schakeltoestanden. Op verzoek kunnen voor elke toepassing op het gebied van interfaces specifieke oplossingen worden gecreëerd.