Indywidualnie konfigurowalne moduły oprogramowania

Wymagania dotyczące integracji systemów IT w intralogistyce są tak różnorodne, jak różne są scenariusze ich wykorzystania. Niezbędne interfejsy i interfejsy użytkownika dla naszego systemu są zatem opracowywane jako oddzielne moduły oprogramowania, które w razie potrzeby można łatwo zintegrować i dostosować do konkretnych potrzeb.

Powiadomienia o statusach i informacje o przepływie materiałów mogą być wyświetlane na wielu stanowiskach roboczych, przyczyniając się do sprawnego przebiegu pracy i odpowiadając na pytania typu: „Czy slot x jest zajęty?”, „Kiedy paleta była ostatnio składowana w tym miejscu?”, „Czy nadal masz wystarczającą ilość materiału?”, „Na jak długo starczy nam zapasów?” „Kiedy ..x.. zostanie uzupełnione?” lub „Jak długo ten produkt znajduje się w gnieździe x?”. Dzięki wszechstronnemu modułowi wizualizacji odpowiednie zestawienia mogą być wyświetlane na dowolnej liczbie monitorów. Wszystko, czego potrzeba, to standardowa przeglądarka internetowa.

Połączenie z SAP poprzez konfigurowalne interfejsy

Do komunikacji z systemami ERP, takimi jak SAP, udostępniamy SAP RFC Connector. Jest to dedykowany moduł oprogramowania, który można dostosować do konkretnej konfiguracji systemu ERP. W przypadku wystąpienia zdarzeń takich jak zdjęcie małego zasobnika z regału eKanban, dane IDOC mogą być przesyłane do SAP przez RFC.

Personalizacja poszczególnych interfejsów

Oprogramowanie Sensor Bridge już w standardowej wersji oferuje różne interfejsy, m.in. REST API i Modbus TCP, a także umożliwia transmisję informacji przez http POST. Ponadto można zrealizować niezliczone dodatkowe interfejsy lub opracować wymagany format danych. Przykłady wdrożeń obejmują transmisję danych w formacie XML przez interfejs SOAP lub implementację klienta lub serwera OPC UA do komunikowania lub prezentowania stanów przełączania. W razie potrzeby można stworzyć indywidualne rozwiązania interfejsów użytkownika dla każdej nowej aplikacji.