Zdigitalizowane systemy eKanban

Istnieje wiele źródeł zakłóceń podczas korzystania z obsługiwanych ręcznie systemów Kanban: karty zostają utracone, nie można ich już odczytać lub są przypadkowo zamieniane. Zamówienia materiałów bywają rejestrowane z opóźnieniem lub niepoprawnie, a materiał może zostać dostarczony do niewłaściwej lokalizacji.

W najgorszym przypadku prowadzi to do krótkotrwałego zatrzymania produkcji – po prostu dlatego, że na miejscu montażu brakuje wymaganego materiału. To nie tylko kosztuje czas, ale także pieniądze. Przenieś swoją produkcję na wyższy poziom, automatyzując i digitalizując procesy Kanban.

Najważniejsze cechy

  • W pełni zautomatyzowane uruchamianie zleceń transportowych
  • Minimalizacja zbędnych zapasów
  • Zwiększona niezawodność procesu dzięki automatycznej kontroli uzupełniania
  • W pełni zintegrowana rejestracja zużycia materiału w czasie rzeczywistym
  • Maksymalna elastyczność wykorzystania regałów eKanban

Aplikacje

Procesy produkcyjne w różnych firmach są bardzo zindywidualizowane, podobnie jak odpowiadające im systemy nexy eKanban. W zależności od wymagań procesowych opracowujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, oparte na pożądanym poziomie integracji i automatyzacji, a także dostosowane do specyfiki danego obiektu.

Kontroluj przepływ materiałów dzięki wykorzystaniu naszego systemu eKanban

Dzięki cyfrowym, zautomatyzowanym dokumentom zapotrzebowania możesz zwiększyć niezawodność procesu produkcji, jednocześnie redukując koszty intralogistyki.

W zależności od użytkownika aplikacje do planowania i zarządzania pętlami kontrolnymi Kanban i procesami produkcyjnymi mogą się znacznie różnić. Pętle kontrolne, kanbany i wielkości partii mogą być przechowywane przez użytkownika w oprogramowaniu i elastycznie i niezależnie od producenta łączone z bezprzewodowymi czujnikami nexy sWave.NET®. W przypadku zdjęcia zasobnika z regału czujnik eKanban wysyła drogą radiową sygnał do systemu kontroli przepływu materiałów. Pobranie zasobnika jest automatycznie rejestrowane i  tworzone jest odpowiednie zamówienie w systemie zarządzania materiałowego.

W odpowiedzi na to system zarządzania natychmiast uruchamia odpowiednie zlecenie uzupełnienia materiałów, na przykład wysyłając automatycznego „line runnera” do odpowiedniego regału. Ciągłe monitorowanie wszystkich półek w regałach Kanban oznacza, że czujniki zarejestrują fakt dostarczenia nowych zasobników na miejsce, a odpowiedni sygnał zostanie przesłany do systemu informatycznego.  Wszystkie procesy i zdarzenia są rejestrowane w czasie rzeczywistym i można je wizualizować na konfigurowalnym dashboardzie.

Automatyczne dostawy materiałów

Nigdy więcej drukowanych kart Kanban do ręcznej kontroli procesów produkcyjnych i przepływu materiałów! Wyposaż przenośniki rolkowe na regałach eKanban w inteligentne czujniki nexy, aby zapewnić w pełni automatyczne dostawy materiałów do punktów montażowych i stanowisk roboczych.

Redukcja kosztów

Dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów zaopatrzenia materiałowego skracasz czas niezbędny na uzupełnienie materiału. W ten sposób możesz zapobiec zarówno nadmiarowi, jak i niedoborowi materiałów, a tym samym znacznie obniżyć koszty intralogistyki i produkcji.

Bezproblemowa integracja i indywidualna konfiguracja

Bezproblemowo zintegruj działy produkcyjne z istniejącymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa i intuicyjnie dostosuj wizualizację wszystkich procesów do własnych potrzeb. Systemy radiowe steute mogą współistnieć bez zakłóceń z innymi sieciami bezprzewodowymi, a w razie potrzeby mogę być one modernizowane i elastycznie rozbudowywane.

Nieprzerwany przepływ danych i przejrzystość procesu w czasie rzeczywistym

Dzięki kompletnemu cyfrowemu mapowaniu procesów eKanban w czasie rzeczywistym zawsze masz w nie pełny wgląd. Dzięki temu możesz optymalnie planować i kontrolować swoje procesy. Zindywidualizowane oceny i statystyki oparte na kluczowych dla Ciebie wskaźnikach efektywności (KPI) wspierają cię w ocenie przepływu materiałów.