Systemy wizualizacji

Aktualny stan wszystkich bieżących procesów produkcyjnych dostępny na pierwszy rzut oka – czyli Lean Management na najwyższym poziomie. W zdigitalizowanych zakładach produkcyjnych coraz częściej stosuje się systemy wizualizacji kompatybilne z IoT, aby zapewnić pełną przejrzystość danych pochodzących z różnych źródeł. Za pomocą systemów takich jak wieże świetlne, tablice Andon lub cyfrowe dashboardy można wizualizować w czasie rzeczywistym złożone dane i informacje, zapewniając ich przejrzystość dla wszystkich pracowników produkcji.

Najważniejsze cechy

  • Indywidualne dashboardy można łatwo zaprojektować
  • Wizualizacja danych z czujników w czasie rzeczywistym
  • Prezentacja dashboardu na dowolnie wybranych ekranach
  • Odchylenia w procesie produkcyjnym są natychmiast widoczne, bez przestojów
  • Elastyczna integracja i łatwość modernizacji w istniejących zakładach produkcyjnych

Aplikacje

Dzięki różnym rozwiązaniom wizualizacyjnym nexy można nie tylko śledzić trwające procesy produkcyjne i ich postęp, ale także rejestrować zmiany zachodzące w tych procesach, stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych, a także identyfikować potencjalne źródła zakłóceń. Różne moduły umożliwiają różnorodną prezentację informacji – zawsze dostosowaną do konkretnego profilu produkcji.

Gwarancja stabilności procesów produkcyjnych dzięki ich wizualizacji w czasie rzeczywistym

Niezależnie od tego, czy jest to system Andon, Kanban czy też tablice logistyczne – systemy wizualizacji nexy są tak różnorodne, jak potencjalne ich zastosowania. Dostępność różnych modułów oznacza, że na stosunkowo małej powierzchni można zaprezentować różne informacje.

Cyfrowe tablice Andon są wykorzystywane do jasnej i przejrzystej wizualizacji komunikatów o błędach, a także do prezentowania informacji dotyczących etapów cyklu produkcyjnego, wykorzystania zasobów produkcyjnych zakładu i planowania zasobów przedsiębiorstwa. Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym umożliwia na przykład bieżącą wizualizację zajętości miejsc lub obszarów magazynowych.

Wizualizacje sprawiają, że istotne informacje są już na pierwszy rzut oka zrozumiałe  dla pracowników produkcji. Zbliżające się wąskie gardła lub zakłócenia w dostawach można zidentyfikować na wczesnym etapie i natychmiast reagować. To znacznie poprawia stabilność procesów produkcyjnych.