Mobilne systemy Andon

Jeśli wystąpi zakłócenie procesu produkcyjnego lub jest duże ryzyko jego wystąpienia, pracownicy fabryki powinni mieć możliwość szybkiego i łatwego zgłoszenia tego faktu, bez konieczności opuszczania stanowiska pracy i przerywania swoich zajęć. Dlatego mobilne systemy alarmowe są instalowane bezpośrednio na stanowiskach pracy, co zdecydowanie ułatwia i usprawnia komunikację z systemem Andon. Komunikaty o błędach mogą być wyświetlane na ekranach Andon , a opcjonalnie może zostać przesłana bezpośrednia informacja zwrotna do danej stacji roboczej.

Najważniejsze cechy

  • Mniej przerw w pracy dzięki braku konieczności opuszczania stanowiska roboczego
  • Niezawodne przesyłanie komunikatów o awariach do systemów zarządzania produkcją
  • Prosta i wydajna komunikacja z użytkownikami w czasie rzeczywistym
  • W pełni elastyczne stanowiska pracy z mobilnymi systemami alarmowymi

Wykorzystanie systemu Andon jest już uznaną metodą optymalizacji procesów produkcji przemysłowej. Jednak systemy alarmowe czy też systemy powiadomień wyposażone w przyciski są zwykle okablowane. Sprawia to, że koszty ewentualnych modernizacji stają się poważną przeszkodą na drodze do uelastycznienia produkcji. Dzięki urządzeniom bezprzewodowym pracownicy działu produkcji mogą uruchamiać predefiniowane procesy bez konieczności opuszczania swoich stacji roboczych, a jednoznaczne przypisanie wiadomości do konkretnego stanowiska pracy zapewnia dużą wartość dodaną (szczególnie w kontekście mobilnych stanowisk produkcyjnych), pozwalając na szybkie usunięcie problemu.

Proces można dodatkowo ulepszyć poprzez wysłanie informacji zwrotnej na stanowisko robocze, z którego zainicjowano komunikację. Inteligentne terminale Andon automatycznie wyświetlają otrzymane w ten sposób komunikaty, a pracownicy mogą potwierdzić ich odbiór.

Produkty do mobilnych systemów Andon