Mobilní Andon systémy

Dojde-li k závadě ve výrobním procesu nebo se k ní schyluje, mělo by být možné, aby pracovníci ve výrobním závodě mohli rychle a snadno zapnout alarm, aniž by museli opustit svou pracovní stanici a přerušit práci. Mobilní poplachové systémy jsou proto instalovány přímo na pracovních stanicích, což usnadňuje jednoduchou a efektivní komunikaci se systémem Andon. Chybová hlášení se pak mohou zobrazit na obrazovkách Andon , například s volitelným doplňkem přímé zpětné vazby na danou pracovní stanici.

Významné body

  • Méně přerušených pracovních procesů bez nutnosti opuštění pracovní stanice
  • Spolehlivá komunikace poruch se systémem řízení
  • Jednoduchá a výkonná komunikace s uživateli v reálném čase
  • Plně flexibilní pracovní stanice s mobilními alarmovými systémy

Integrace systému Andon je již zavedenou metodou optimalizace procesů v průmyslové výrobě. Nicméně tlačítkové poplachové systémy bývají kabelovány, což způsobuje značnou překážku vzhledem k nákladům na dodatečné vybavení, pokud se výrobní procesy mají stát flexibilní a pracovní stanice mobilní. Používáním bezdrátových ovládacích prvků mohou na druhé straně pracovníci ve výrobě vyvolat předdefinované poplachové a eskalační procesy i v rámci dynamické výroby, aniž by museli opustit svá pracovní místa. Zejména v souvislosti s mobilními montážními stanicemi, jasné přiřazení odeslané zprávy a pracovní stanice, ze které je odeslána, poskytuje značnou přidanou hodnotu. Chyby mohou být lokalizovány a eliminovány velmi rychle.

Dalšího zdokonalení procesu lze dosáhnout zasíláním přímé zpětné vazby na pracovní stanici, která spustila komunikaci. K tomuto účelu se používají inteligentní Andonovy detektory s integrovanými displeji, na kterých se automaticky zobrazují odpovědi na poruchovou komunikaci. Odpovědný montážní pracovník má potom možnost potvrdit přijetí této zpětné vazby.

Produkty pro mobilní Andon systémy