Bezdrátové plánování a implementace

Po společném vypracování optimalizačních cílů a obdržení dispozičního plánu vaší výrobní haly pak můžeme začít plánovat řešení bezdrátových systémů. To bude zahrnovat zjištění potřebných hardwarových a softwarových modulů, jakož i konfiguraci jednotlivých komponent. Naším cílem je představit vám vysoce spolehlivé a přitom efektivní a cenově dostupné řešení.

Plná podpora při plánování a realizaci

O vysoké dostupnosti našich systémů se můžete přesvědčit a to přímo ve vaší výrobní hale, přímo na místě a na požádání vám můžeme vytvořit kompletní zkušební prostředí a provádět rozsáhlé bezdrátové testy. Testováním senzorů a přístupových bodů se můžete dozvědět více o tom, kolik hardwarových komponent potřebuje vaše individuální řešení bezdrátových senzorových sítí. Kromě toho včas objevíte jakékoli zdroje rušení nebo jiné překážky, které je třeba odstranit, a společně se můžeme rozhodnout, jak se s nimi nejlépe vypořádat, abychom dosáhli co nejlepšího výkonu pro vaše řešení.

Bonus pro vás v den zprovoznění: pokud budete chtít, naši odborníci budou přítomni zprovoznění. V případě, že nastanou nějaké problémy a nebo budete mít otázky, můžete se na ně obdrátit.

Školení pro správu systémů

Projekty optimalizace procesů vždy znamenají změny pracovních procesů jednotlivých zaměstnanců. Je proto velmi důležité, aby úspěšné zvládnutí přechodu zahrnovalo všechny zúčastněné strany. I zde vás rádi podpoříme, například formou školení zaměřených nejen na instalaci a konfiguraci hardwarových a softwarových komponent, ale i na změny v pracovních činnostech vyplývajících z nových procesů. Školení mohou probíhat ve vašem mateřském jazyce - zeptejte se!