Vizualizační systémy

Na první pohled zjistit, jaký je stav aktuálních výrobních procesů – to je štíhlý management na vysoké úrovni. Aby bylo možné realizovat úplnou transparentnost různých zdrojů dat, používají se v digitální výrobě stále více IoT vizualizační systémy. Pomocí těchto systémů, jako jsou například signalizační sloupky, informační tabule nebo digitální řídicí panely, lze vizualizovat komplexní data a informace v reálném čase a předávat je tak všem spolupracovníkům ve výrobě.

Významné body

  • Lze snadno vytvářet individuální řídicí panely
  • Vizualizace dat od senzorů v reálném čase
  • Zobrazení řídicího panelu na libovolných obrazovkách
  • Procesní odchylky jsou okamžitě zřejmé, žádné výpadky
  • Flexibilní integrace a snadné dovybavení stávajících výrobních zařízení

Aplikace

Pomocí nejrůznějších vizualizačních řešení od nexy se nejen ztransparentní aktuální výrobní procesy a pokroky ve výrobě, ale zaregistrují se i procesní změny, avizují se vytížení zařízení a identifikují se potenciální zdroje poruchy. Různé moduly umožňují ta nejrůznější možná zobrazení, která jsou neustále v souladu s relevantními informacemi v příslušné aplikaci.

Zajištění stability výrobních procesů pomocí vizualizace v reálném čase

Ať už se jedná o informační panely, panely systému Kanban nebo logistické panely, vizualizační systémy od nexy jsou stejně pestré, jako jsou scénáře jejich použití. Různé moduly umožňují zobrazení nejrůznějších informací na srovnatelně malém prostoru.

Digitální informační panely vizualizují chybová hlášení a přehledně a transparentně zobrazují všechny pokroky ve výrobě, vytížení zařízení a hospodaření s materiálem všem osobám přímo ve výrobě. Díky přenosu dat v reálném čase lze například zobrazit stav obsazení skladovacích míst a ploch na sekundu přesně.

Vizualizace činí relevantní informace pro zaměstnance ve vaší výrobě srozumitelné na první pohled. Lze tak včas rozpoznat hrozící výpadky v zásobování nebo poruchy a neprodleně zavést další procesní úkony, což značně zlepšuje stabilitu výrobních procesů.