Dálkové ovládání signalizačních světel nezávisle na umístění

Používání světel ve výrobní logistice je zavedeným opatřením pro zlepšení celkové efektivity zařízení. Jasné přiřazení hlášení k pracovním stanicím má velkou přidanou hodnotu, protože zajišťuje rychlejší řešení problémů na síti. Bezdrátové připojení pomáhá odhalit problematická místa ve výrobě a zabraňuje vyčerpání zásob materiálu, díky tomu lze oznámení vizualizovat v reálném čase a předcházet hrozícím problémům ve výrobě.

Významné body

  • Přímý přenos hlášení o poruchách z centrálního IT systému na montážní pracoviště
  • Případné poruchy mohou být signalizovány předem
  • Nižší počet přerušení procesu díky přímé lokalizaci poruch
  • Jednoduchá integrace do stávajících výrobních linek
  • Dynamické přizpůsobení změnám v dílně

Podrobné technické hledání a objasňování zdrojů poruch zaměstnance stojí čas i peníze, kromě toho jsou výrobní haly často přeplněné a přehled na jednotlivých pracovišť je značně omezený. Díky vysokému umístění signálních světel vidí zodpovědné osoby velmi dobře stav všech pracovišť. Tímto způsobem lze případné poruchy včas vizualizovat a rychleji je lokalizovat.

Nasazením přídavného zařízení s podporou IIoT (RF UBR-NET) lze signalizační věže připojit k potřebnému napjení, což umožňuje jejich instalaci na místech, kde nejsou vedeny vedeny svazky kabelů. Pomocí bezdrátového aktoru je také možná modernizace a dovybavení stávajících signalizačních věží.

Ve spojení s bezdrátovými řídicími zařízeními (RF MAKD a RF BF) je také možné integrovat bezdrátový notifikační systém (Andon).

Produkty pro dálkové ovládání signalizačních světel nezávisle na umístění