Software Sensor Bridge

Veškeré události a oznámení se sbíhají v softwaru Sensor Bridge, odkud jsou rychle a spolehlivě předávány do příslušného cílového systému. Tok informací obvykle směřuje od senzorů k aplikačnímu softwaru, aby bylo možné např. kontrolovat řídicí procesy. Je však možné i naopak přenášet konfigurační informace a spínací příkazy od IT zákazníka do bezdrátových senzorů v provozu.

Významné body

  • Integrace do jakéhokoli prostředí produkce
  • Intuitivní webová konfigurace bez nutnosti programování
  • Přímé napojení na stávající IT systémy
  • Nejvyšší úroveň zabezpečení díky přesné kontrole přístupu k datům
  • Spolehlivý redundantní provoz
  • Aktualizace senzorů, aktérů a přístupových bodů "over the air" (OTA) prostřednictvím Sensor Bridge

Rozhraní

Sensor Bridge lze integrovat do všech výrobních prostředí a připojit ke stávajícím IT systémům jako jsou MES a ERP. Jeho flexibilní rozhraní lze přizpůsobit různým aplikacím, jako jsou např. eKanban, Andon, automaticky řízená vozidla (AGV) a světelné zásobníky.

Standardní rozsah softwaru Sensor Bridge zahrnuje rozhraní REST-API, které lze použít jak k provádění změn stavu a konfiguraci bezpočtu parametrů, tak k načítání provozního stavu všech příslušných komponent. Kromě toho může systém aktivně odesílat oznámení o každé spínací nebo senzorové události, stejně jako o jakékoli poruše, prostřednictvím http(s). Integrováno je také rozhraní Modbus TCP pro jednoduché připojení k SPS.

Pomocí dalších modulů lze systém rozšířit o rozhraní, jako je OPC UA nebo přímé propojení se systémy SAP.

Jednoduchá správa a parametrizace prostřednictvím webového rozhraní

Sensor Bridge nabízí plnou kontrolu nad kompletní infrastrukturou zařízení v bezdrátové síti. Prostřednictvím webového uživatelského rozhraní lze spravovat, parametrizovat a konfigurovat bezdrátové senzory a bezdrátové pohony i přístupové body. Dalšími funkcemi webového rozhraní jsou parametrizace rozhraní a výstup dat protokolu pro monitorování a analýzu systému. Prostřednictvím webového uživatelského rozhraní Sensor Bridge lze nahrávat aktualizace softwaru pro snímače, které se pak vzduchem (OTA) distribuují do všech připojených zařízení.

Snadný paralelní provoz různých aplikací

Do Sensor Bridge lze uložit a spravovat více klientů najednou. Všechny zákaznické aplikace sdílejí bezdrátovou infrastrukturu s příslušnými přístupovými body. Senzory a pohony v provozu, stejně jako parametry rozhraní, jsou vždy přiřazeny pouze příslušnému klientovi. Tímto způsobem je jediná jednotná infrastruktura schopna zaručit bezkonfliktní paralelní provoz různých aplikací a kompetencí v rámci jedné výrobní oblasti.