Sensor bridge-software

Alle gebeurtenissen en informatie komen samen in de Sensor Bridge-software om snel en betrouwbaar te worden doorgegeven aan het desbetreffende doelsysteem. De informatiestroom loopt meestal van de sensoren naar de toepassingssoftware, bijvoorbeeld om bedrijfsprocessen gericht aan te sturen. Omgekeerd kunnen configuratie-informatie en schakelcommando's ook vanuit de IT van de klant naar de draadloze actuatoren op veldniveau worden gestuurd.

Highlights

  • Integratie in elke productieomgeving
  • Intuïtieve webgebaseerde configuratie zonder programmeerinspanning
  • Rechtstreekse aansluiting op de bestaande IT-systemen
  • Hoogste veiligheid door nauwkeurige aansturing van de gegevenstoegang
  • Betrouwbare redundante werking
  • Updaten van de sensoren, actoren en toegangspunten "over the air" (OTA) via de sensor bridge

Interfaces

De Sensor Bridge kan worden geïntegreerd in elke werkvloeromgeving en worden aangesloten op bestaande IT-systemen zoals MES en ERP. De flexibele interfaces kunnen worden aangepast aan diverse toepassingen, zoals eKanban, Andon, automatisch geleide voertuigen (AGV's) en Stacklight.

Het standaardbereik van de Sensor Bridge-software omvat een REST API die kan worden gebruikt om statuswijzigingen uit te voeren en talrijke parameters te configureren en om de bedrijfstoestanden van alle betrokken componenten op te vragen. Bovendien kan het systeem actief meldingen versturen via http(s) voor elke schakel- of sensorgebeurtenis en voor storingen. voor een gemakkelijke aansluiting op PLC's is er ook een Modbus TCP-interface geïntegreerd.

Via aanvullende modules kan het systeem worden uitgebreid met interfaces zoals OPC UA of een directe verbinding met SAP-systemen.

Eenvoudig beheer en parametrisering via webinterface

De Sensor Bridge biedt volledige controle over de complete apparaatinfrastructuur in het draadloze netwerk. Via de webgebruikersinterface kunnen de draadloze sensoren en actuatoren en de toegangspunten worden beheerd, geparametreerd en geconfigureerd. Verdere functies van de webinterface zijn de parametrisering van de interfaces en de uitvoer van loggegevens voor de bewaking en analyse van het systeem. Software-updates voor de sensortechnologie kunnen worden geüpload via de webinterface van de Sensor Bridge en vervolgens via de draadloze infrastructuur naar alle aangesloten apparaten worden gedistribueerd door middel van OTA-updates (over the air).

Eenvoudige parallel gebruik van verschillende toepassingen

In de Sensor Bridge kunnen verschillende clients worden aangemaakt en beheerd. Alle clienttoepassingen delen de draadloze infrastructuur met de bijbehorende toegangspunten. De sensoren en actuatoren in het veld en de interfaceparameters worden altijd alleen aan de verantwoordelijke client toegewezen. Dit garandeert een conflictloze parallelle werking van verschillende toepassingen en verantwoordelijkheden binnen een productiesector met één enkele, uniforme infrastructuur.