Oprogramowanie Sensor Bridge

Wszystkie zdarzenia i powiadomienia zbiegają się w Sensor Bridge, skąd są następnie szybko i niezawodnie przekazywane do odpowiedniego systemu docelowego. Przepływ informacji odbywa się zwykle w kierunku od czujników do oprogramowania aplikacyjnego, np. w celu kontroli procesów biznesowych. I odwrotnie, możliwe jest również przesyłanie informacji konfiguracyjnych i poleceń przełączania z systemu informatycznego klienta do urządzeń wykonawczych zainstalowanych na terenie danego obiektu, np. hali produkcyjnej.

Najważniejsze cechy

  • Integracja z dowolnym środowiskiem produkcyjnym
  • Intuicyjna konfiguracja przez stronę internetową, bez konieczności programowania
  • Bezpośrednie połączenie z istniejącymi systemami informatycznymi
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki precyzyjnej kontroli dostępu do danych
  • Niezawodna redundancja
  • Aktualizacja czujników, aktywatorów i punktów dostępu drogą radiową, za pośrednictwem Sensor Bridge

Interfejsy

Sensor Bridge można łatwo zintegrować w środowisku hali produkcyjnej i połączyć z istniejącymi systemami informatycznymi, takimi jak MES i ERP. Jego elastyczne interfejsy można dostosować do współpracy z różnymi systemami, takimi jak eKanban czy Andon ,a także systemami sterowania pojazdami autonomicznymi (AGV) i wieżami sygnalizacyjnymi.

Standardowy zakres oprogramowania Sensor Bridge obejmuje REST API, który może służyć zarówno do wprowadzania zmian statusu, do konfigurowania niezliczonych parametrów oraz do wywoływania stanów operacyjnych wszystkich współpracujących komponentów systemu. Ponadto system może aktywnie wysyłać za pośrednictwem protokołu HTTP(s) powiadomienia o każdym przełączeniu lub innym zdarzeniu związanym z czujnikiem, np. o usterce. Zintegrowany jest także interfejs Modbus TCP, celem łatwego połączenia systemu ze sterownikami PLC.

Za pomocą dodatkowych modułów system można rozbudować o interfejsy takie jak OPC UA czy bezpośrednie łącze do systemów SAP.

Proste zarządzanie i parametryzacja za pomocą interfejsu webowego

Sensor Bridge oferuje pełną kontrolę nad całą infrastrukturą urządzeń pracujących w sieci bezprzewodowej. Za pośrednictwem webowego interfejsu użytkownika można zarządzać, parametryzować i konfigurować bezprzewodowe czujniki i elementy wykonawcze, a także punkty dostępowe. Dodatkowe funkcje interfejsu sieciowego to parametryzacja poszczególnych interfejsów i wyprowadzanie danych dziennika, niezbędnych do monitorowania i analizy systemu. Aktualizacje oprogramowania czujników można przesyłać za pośrednictwem webowego interfejsu użytkownika Sensor Bridge, a następnie przekazywać je bezprzewodowo do wszystkich podłączonych urządzeń (OTA).

Prosta, równoległa praca różnych aplikacji

W Sensor Bridge można utworzyć i zarządzać kilkoma klientami. Wszystkie aplikacje klienckie współdzielą infrastrukturę bezprzewodową wraz z powiązanymi punktami dostępowymi. Czujniki i elementy wykonawcze pracujące w terenie, jak również parametry interfejsu, są zawsze przypisane do odpowiedniego klienta. W ten sposób zagwarantowane jest bezkonfliktowe, równoległe działanie różnych aplikacji i zadań w ramach jednego obszaru produkcyjnego.