Zautomatyzowane zaopatrywanie w materiały z pomocą systemu eKanban

W przypadku zautomatyzowanego dostarczania materiałów do punktów montażowych i stacji roboczych w środowisku produkcyjnym i intralogistyce, na przenośnikach rolkowych umieszczonych w regałach eKanban montuje się inteligentne czujniki. Jeśli czujnik zarejestruje usunięcie pojemnika KLT/SLC z półki regału, w systemie kontroli przepływu materiałów automatycznie pojawia się żądanie uzupełnienia stanu. To uruchamia zautomatyzowany proces dostawy kolejnego pojemnika z częściami, bez konieczności udziału człowieka, a zamówienie odpowiada wyłącznie rzeczywistemu zapotrzebowaniu.

Najważniejsze cechy

  • W pełni zintegrowane rejestrowanie zużycia materiałów w czasie rzeczywistym
  • Minimalizacja niepotrzebnych nadwyżek materiałów w punktach montażowych
  • Redukcja zapasów bezpieczeństwa dzięki dostosowanemu do faktycznych potrzeb zaopatrzeniu w materiały
  • Dodatkowe bezpieczeństwo procesu produkcyjnego dzięki automatycznej kontroli uzupełniania zapasów
  • Najwyższa elastyczność wykorzystania regałów eKanban

Inteligentne czujniki regałowe monitorują pozycję poszczególnych pojemników KLT lub podobnych („zajęte” lub „wolne”) i natychmiast przesyłają za pośrednictwem sieci bezprzewodowej informację o wszelkich zmianach stanu. Sieć radiowa gwarantuje niezawodne przekazanie statusu i identyfikatora aktywowanego czujnika do systemu kontroli przepływu materiałów. Tutaj każdemu z czujników precyzyjne przypisany jest konkretny materiał magazynowy. Żądanie dostarczenia określonych materiałów zostaje rozpoznane przez system i automatycznie uruchamiany jest proces ich uzupełniania.

Korzystanie z czujników pozbawionych wszelkich kabli oznacza, że całe regały eKanban mogą być w dowolnym momencie przeniesione w inne miejsce. Ponadto system bezprzewodowy pozwala na łatwe i szybkie dokonywanie zmian oczujnikowania pojedynczego regału. W przypadku materiałów szybko rotujących, jak też tych o dłuższym czasie dostawy, poszczególne przenośniki rolkowe można wyposażyć w dodatkowe czujniki, umiejscowione jeden za drugim i tworzące kaskadę. Taka konfiguracja pozwala na precyzyjniejsze monitorowanie zajętości regałów, a tym samym na bardziej niezawodne planowanie zapotrzebowania na materiały i uzupełnianie zapasów.

W tego typu aplikacjach stosuje się zwykle czujniki mechaniczne lub optyczne. Firma steute opracowała nowoczesny, dedykowany czujnik pozycyjny, wyposażony w uniwersalny uchwyt przystosowany do systemów przenośników rolkowych wiodących producentów. Uchwyt umożliwia montaż urządzeń w dostępnych w sprzedaży regałach magazynowych bez potrzeby używania narzędzi. Dodatkowe ustawienia, takie jak interwał transmisji lub kąt nachylenia czujnika, można skonfigurować na drodze programowej, uzyskując maksymalną funkcjonalność czujnika.

Produkty do zautomatyzowanego uzupełniania zasobów materiałowych z wykorzystaniem systemu eKanban