Poskytování materiálů pomocí systému eKanban

Pro automatické dodávky materiálu na montážní místa a pracoviště ve výrobních halách a intralogistických aplikacích jsou válcové dopravníky vybaveny inteligentními senzory. Pokud senzor zaregistruje přemístění přepravky z police regálu, v systému řízení toku materiálu se automaticky spustí požadavek na jeho doplnění. Bez nutnosti manuálního zadávání je spuštěno doplnění materiálu - a zajištění je orientováno na skutečné požadavky.

Významné body

  • Kompletně integrované a nahrávání materiálů v reálném čase
  • Minimalizace nadbytečných materiálů na montážních místech
  • Snížení skladové zásoby díky zajištění potřebného materiálu
  • Další zabezpečení procesu prostřednictvím automatizovaného řízení doplňování
  • Extrémní flexibilita pro eKanban regály

Inteligentní regálové monitory kontrolují polohu jednotlivých přepravek - stav "obsazeno" nebo "volno" - a v případě změny okamžitě informují bezdrátovou síť o změně statusu. Síť garantuje, že status ID senzoru jsou spolehlivě předávány do systému řízení toku materiálu. Je zde jasné přiřazení mezi každým senzorem a příslušnými materiály. Systém tak detekuje požadavek na nové materiály a automaticky se spustí proces doplňování.

Použití senzorů bez kabelů znamená, že celé eKanban regály mohou být kdykoli přesunuty na jiné místo. U rychloobrátkových materiálů nebo u materiálů s delší dodací lhůtou mohou být příslušné válečkové dopravníky opatřeny přídavnými čidly za sebou, které tvoří kaskádu. Toto nastavení umožňuje přesnější sledování obsazenosti regálu a tím i spolehlivější plánování požadavků na materiál a doplňování.

Pro takovéto aplikace je standardním řešení využití mechanických nebo optických senzorů. Pro tento specifický účel, steute vyvinulo efektivní alternativu v podobě nejmodernějšího regálového senzoru. Tento bezdrátový naklápěcí senzor je vybaven univerzálním držákem pro systémy válečkových dopravníků od předních výrobců a může být namontován i vyjmut v komerčně dostupných regálech bez nutnosti použití nářadí. V softwaru lze konfigurovat další nastavení, jako je interval přenosu nebo úhel sklonu snímače, čímž se dosáhne maximální flexibility snímače.

Produkty pro poskytování materiálů pomocí systému eKanban