Digitalizované eKanban systémy

Zdroje poruchy při použití manuálních Kanban procesů jsou rozličné: Ztrácejí se karty, nelze je již načíst nebo mohou být omylem zaměněny. Hlášení o potřebě materiálu jsou evidovány až se zpožděním nebo chybně evidovány, materiál je dodáván na nesprávné místo.

V nejhorším případě to vede ke krátkodobému zastavení výroby. A jednoduše jen proto, že na místě montáže chybí potřebný materiál. To nestojí jen čas, ale také peníze. Pozvedněte vaši výrobu na další úroveň automatizací a digitalizací Kanban procesů.

Významné body

  • Plně automatizované spouštění přepravních úkolů
  • Minimalizace zbytečných materiálových zbytků
  • Dodatečná procesní bezpečnost díky automatizovanému řízení přísunu materiálu
  • Plně integrovaná evidence spotřeby materiálu v reálném čase
  • Maximální flexibilita při používání eKanban regálů

Aplikace

Jak individuální jsou výrobní procesy různých podniků, tak různé jsou i příslušné eKanban systémy od nexy. V závislosti na příslušných procesních požadavcích vyvíjíme individuální zákaznická řešení, která jsou zaměřena na požadovaný stupeň integrace a automatizace a přizpůsobena místním poměrům.

Řiďte pomocí eKanban systému od společnosti steute tok materiálu ve vaší výrobě

Díky digitalizovaným a automatizovaným hlášením o potřebě materiálu zvýšíte procesní bezpečnost ve vaší výrobě a snížíte zbytečné náklady v intralogistice.

Aplikace pro plánování a řízení řídicích okruhů Kanban a výrobních procesů se liší v závislosti na uživateli. Řídicí okruhy, Kanbany a výrobní série lze vždy uložit v používaném softwaru uživatele a bez ohledu na výrobce je propojit s dálkovými senzory sWave.NET® od nexy. Pokud je odebrán objekt z Kanban regálu, zašle eKanban senzor prostřednictvím dálkového systému signál na řízení toku materiálu. Systém eKanban automaticky zaregistruje odběr a například vydá hlášení o potřebě materiálu na správu materiálu.

Cílový systém v následné reakci okamžitě spustí příslušnou úlohu pro přísun materiálu například tak, že automatický dopravní prostředek převezme zavezení příslušného regálu. Díky nepřetržitému monitoringu stavu regálu bude i naplnění regálu okamžitě evidováno a předáno příslušným senzorem. Všechny procesy a spouštěcí události jsou evidovány v reálném čase a lze je vizualizovat na konfigurovatelném řídicím panelu.

Automatické dodávky materiálu

Připravovat ručně tištěné karty Kanban pro řízení výrobních procesů a materiálového toku je již záležitost minulosti. Nainstalujte si inteligentní nexy senzory na válečkové dopravníky uvnitř přihrádek eKanban. Výsledkem jsou zcela automatické dodávky materiálu do montážních míst a pracovních stanic.

Redukce nákladů

Digitalizace a automatizace procesů dodávek materiálu znamenají kratší dodací lhůty pro doplňování. To vám umožní předejít nadbytečným zásobám a nechtěným přerušením procesů. Tím se výrazně sníží vaše náklady na vnitřní logistiku.

Hladká integrace a individuální konfigurace

Integrujte hladce svoji oborovou úroveň do stávajících IT systémů a přizpůsobte vizualizaci všem procesům intuitivně dle vašich vlastních potřeb. Bezdrátové systémy od společnosti Steute lze používat společně s dalšími bezdrátovými sítěmi, a to bez vzájemného narušování. Bezdrátové systémy jsou univerzální také pro pozdější aktualizace či rozšiřování.

Nepřerušovaný tok dat a transparentnost procesu v reálném čase

Plná digitální vizualizace vašeho systému eKanban v reálném čase znamená, že máte vždy kompletní přehled, který Vám umožní dokonalé plánování a řízení vašich procesů. Individuální analýzy a statistiky založené na klíčových ukazatelích výkonu (KPI), které jsou pro vás relevantní, vám dále pomohou vyhodnotit tok materiálu.