Bezkontaktní detekce prostor pro uložení velkoobjemového nákladu

Ve výrobní logistice jsou pro přepravu velkých a těžkých náklaů zapotřebí velkoobjemové přepravníky (VOP). Zejména v automobilovém průmyslu se nosiče často používají k přemisťování velkých dílů, jako jsou nárazníky nebo dveře automobilů, mezi sklady. Pomocí bezdrátových laserových senzorů lze bezkontaktně sledovat místa uložení dopravních pomůcek v nákladových prostorech, což umožňuje přesnější koordinaci přepravníh zařízení.

Významné body

  • Spolehlivé monitorování prostor pro uskladnění dopravních prostředků
  • Optimalizovaná změna polohy velkých nosičů ve stísněných prostorech
  • Dodatečná bezpečnost procesů díky prediktivnímu řízení doplňování zásob

Velké díly často nelze na montážních pracovištích skladovat vzhledem k jejich velikosti v jakémkoli množství.Tento stav vyžaduje dočasné skladování, které je řízeno na různých místech ve skladech nebo supermarketech. Velké nosiče nákladu pro dočasné skladování výrobních dílů jsou stejně tak uloženy na různých místech. Při výrobě na montážní lince je dokonce nutnost skladovat tyto nosiče v blízkosti místa použití. Při stěhování je proto důležité znát s přesností, kde jsou zásoby velkých dílů k dispozici a kde jsou obsazené skladovací prostory.

Montáží bezdrátových laserových senzorů nad úroveň terénu je možné bezkontaktní sledování prostorů pro skladování. Senzor sleduje z ptačí perspektivy, zda je příslušný prostor volný nebo obsazený, a tuto informaci předává do celého systému. To výrazně zjednodušuje koordinaci procesů přemisťování a umožňuje prediktivní řízení přepravy nosičů nákladu.

Produkty pro bezkontaktní sledování prostor pro uložení velkoobjemového nákladu