Contactloze detectie van grote ladingdragers op opstelplaatsen

In de productielogistiek zijn grote ladingdragers (GLD's) nodig als transportmogelijkheid voor grote en zware goederen. Met name in de automobielindustrie worden ladingdragers vaak gebruikt om grote onderdelen, zoals bumpers of autodeuren, van de ene opslagplaats naar de andere te brengen. Door gebruik te maken van draadloze lasersensoren kunnen opstelplaatsen voor transportmiddelen contactloos worden bewaakt, zodat ze gerichter kunnen worden gecoördineerd.

Highlights

  • Betrouwbare bewaking van opstelplaatsen voor transportmaterieel
  • Geoptimaliseerde verplaatsing van grote ladingdragers naar krappe ruimtes
  • Extra procesbetrouwbaarheid door anticiperende toevoeraansturing

Grote onderdelen kunnen vaak niet in grote aantallen in assemblagestations worden opgeslagen, alleen al vanwege de ruimte. De geringe voorraad ter plaatse vereist dus tussentijdse opstelling, die in verschillende fasen plaatsvindt op bevoorradingspunten of in zogenaamde supermarkten. Grote ladingdragers worden ook tijdelijk op verschillende plaatsen in de productie-afvoer geparkeerd. Bij assemblagelijnproductie is zelfs een opstelplaats dicht bij het verbruikspunt vereist. Tijdens de overdrachtsprocessen zijn daarom zowel de exacte lokale toewijzing van de grote onderdelen als de detectie van vrije of reeds bezette opstelplaatsen van essentieel belang.

Door draadloze lasersensoren boven het veldniveau te monteren, wordt een contactloze bewaking van de opstelplaatsen gerealiseerd. De sensor controleert vanuit vogelperspectief of de ruimte op de tussenopstelplaats vrij of bezet is en geeft deze informatie door aan het algemene systeem. Hierdoor wordt de hele coördinatie van de overslagprocessen aanzienlijk vereenvoudigd en kan het vervoer van de grote ladingdragers op een toekomstgerichte manier worden beheerd.

Producten voor contactloze detectie van grote ladingdragers op opstelplaatsen