Bezdotykowy monitoring miejsc postojowych dla wielkogabarytowych nośników ładunku

W logistyce produkcji do transportu dużych i ciężkich towarów potrzebne są nośniki ładunków wielkogabarytowych (LLC). Szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym tego typu nośniki ładunku są często używane do przenoszenia dużych komponentów, takich jak zderzaki samochodowe lub drzwi. Bezprzewodowe czujniki laserowe ułatwiają bezkontaktowe monitorowanie stanowisk postojowych, umożliwiając precyzyjną koordynację sprzętu transportowego.

Najważniejsze cechy

  • Niezawodny monitoring miejsc postojowych dla sprzętu transportowego
  • Zoptymalizowane przemieszczanie dużych nośników ładunku na ograniczonej przestrzeni
  • Dodatkowe bezpieczeństwo procesu dzięki predykcyjnemu zarządzaniu uzupełnianiem stanów części

Duże części często nie mogą być składowane w punktach montażowych w dowolnej ilości, po prostu ze względu na ich rozmiar. Niski poziom zapasów sprawia, że ​​konieczne jest magazynowanie pośrednie, które odbywa się w zatokach postojowych lub supermarketach. Wielkogabarytowe nośniki ładunku są trzymane w różnych lokalizacjach celem tymczasowego przechowywania komponentów niezbędnych do produkcji. W przypadku produkcji z wykorzystaniem linii montażowej wymagane jest także utworzenie miejsca składowania blisko punktu poboru komponentów. Dlatego podczas procesu relokacji niezbędne jest zarówno dokładne określanie miejsca magazynowania dużych części, jak i wykrywanie wolnych lub już zajętych miejsc magazynowych.

Dzięki zamontowaniu bezprzewodowych czujników laserowych możliwe jest bezdotykowe monitorowanie miejsc parkingowych. Czujnik z lotu ptaka monitoruje, czy dana przestrzeń jest wolna, czy zajęta, a następnie przekazuje te informacje do ogólnego systemu informatycznego, co znacznie upraszcza koordynację procesów relokacji, umożliwiając predykcyjne zarządzanie transportem z wykorzystaniem wielkogabarytowych nośników ładunku.

Produkty do bezdotykowego monitorowania miejsc magazynowania wielkogabarytowych nośników ładunku