Technologia bezprzewodowa sWave.NET®

Prezentując system sWave.NET®, firma steute wykonała kolejny logiczny krok w kierunku integracji bezprzewodowych łączników i czujników w przemysłowym świecie danych. Ta technologia bezprzewodowa, charakteryzująca się wysoką dostępnością i wyjątkowo niskim zużyciem energii, wyznacza nowe standardy w zakresie radiowej transmisji danych. Szczególnie zwracają uwagę opłacalność inwestycji, zasięg i niezawodność transmisji radiowej oraz żywotność baterii.

W systemie bezprzewodowym sWave.NET® można zintegrować kilkaset łączników i czujników pracujących w jednym miejscu i czasie. Wszystkie dane z poszczególnych komponentów systemu są bezpiecznie przesyłane za pośrednictwem punktów dostępowych do systemu informatycznego użytkownika. Brama (gateway) sWave.NET®, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem Sensor Bridge, jest centralnym interfejsem komunikacyjnym. Jako konwerter mediów łączy bezprzewodowe czujniki i łączniki zainstalowane w zakładzie produkcyjnym z sieciami TCP/IP. Oprogramowanie Sensor Bridge umożliwia komunikację pomiędzy siecią bezprzewodową sWave.NET®, a systemami informatycznymi użytkownika (przy użyciu kilku standardowych protokołów). Jednocześnie pozwala na zarządzanie całą siecią czujników radiowych.

Najważniejsze cechy

  • Kilkaset czujników i łączników w jednej sieci bezprzewodowej
  • Bezlicencyjna technologia radiowa
  • Niezawodność i zwiększony zasięg: do 60 m przestrzeniach zamkniętych i do 700 m w terenie otwartym
  • Prosta integracja z istniejącą siecią LAN, bez oddzielnej przestrzeni adresowej
  • Niewielki wysiłek konfiguracyjny dzięki dynamicznej samoorganizacji

Zarządzaj własną siecią bezprzewodową

Skonfiguruj własną sieć kampusową i unikaj kosztów i problemów z prywatnością danych w sieciach zarządzanych przez zewnętrznych dostawców.

 

Wyjątkowo niskie zużycie energii

Osiągnij wysoką efektywność energetyczną dzięki najdłuższej żywotności baterii spośród wszystkich rozwiązań LPWAN. Zużycie energii przez komponenty sWave.NET® jest nawet czterokrotnie niższe niż w przypadku innych rozwiązań LPWAN, na przykład LoRa®.

Wireless encryption

The sWave.NET® wireless system has a secure design, hindering both passive recording of telegrams and active hacking of the overall system.

Telegram counters are used as protection against replay attacks (recording and passing on of radiocommunication) and are dynamically enabled at the beginning of a communication. As protection against sniffing (detection of structures such as addresses and switching information), as well as against active hacking, the wireless telegrams are additionally encrypted using AES-128. This is a block encryption, a minimum telegram length of 128 bits = 16 bytes needed.

Globalne certyfikaty dla sWave.NET®

sWave.NET® wykorzystuje na całym świecie nielicencjonowane i ogólnodostępne częstotliwości radiowe z zakresu poniżej 1 GHz. Ponieważ każde państwo ma własne przepisy dotyczące częstotliwości radiowych, konieczne są certyfikaty radiowe dla konkretnego kraju.

Certyfikowane urządzenia dają użytkownikom końcowym pewność, że są one niezawodne i zgodne z odpowiednimi dyrektywami. The relevant certificates can be viewed and downloaded by going onto the product pages.

Poniższa mapa przedstawia dostępne na całym świecie certyfikaty dla technologii radiowej sWave.NET®.

  • SW868: Europa i Chiny
  • SW915: USA, Kanada, Meksyk i Australii
  • SW917: Brazylia
  • SW922: Japonia

Zastosowania: cyfrowe zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem

Typowe zastosowania, zgodne z koncepcjami Przemysłu 4.0 i Internetu Reczy, można znaleźć w intralogistyce - na przykład w systemach eKanban, wózkach samojezdnych (AGV) i systemach Andon.

Nieprzerwany przepływ informacji i cyfrowe zarządzanie produkcją to kluczowe warunki wstępne dla zautomatyzowanej produkcji wysokiej jakości produktów w małych ilościach.

Sieci sWave.NET® są wykorzystywane na przykład przy produkcji samochodów, samolotów i elektroniki. Dzięki powiadomieniom o stanie zapasów w czasie rzeczywistym i natychmiastowej komunikacji z magazynem i halą produkcyjną masz pewność, że brakujące elementy są uzupełniane wydajnie i niezawodnie. Ponadto, bezprzewodową siecią czujników mogą zarządzać sami operatorzy lub integratorzy systemów.

Czujniki

Oprócz elektromechanicznych łączników radiowych (łączniki pozycyjne, nożne, linkowe…) istnieje również możliwość integracji w sieciach sWave.NET® czujników bezprzewodowych (np. magnetycznych czy indukcyjnych) i radiowych kaset sterowniczych oraz przycisków.

»Szkielet« sieci: Punkty dostępowe

Punkty dostępowe (Access Points) są instalowane w całej strefie transmisji i komunikują się z radiowymi łącznikami i czujnikami. Kiedy łącznik lub czujnik wysyła sygnał, trafia od do punktów dostępowych w określonej kolejności. W przypadku niepowodzenia komunikacji z pierwszym punktem dostępowym adresowany jest drugi i tak dalej. Gwarantuje to wysoką niezawodność transmisji.

Sensor Bridge

Oprogramowanie Sensor Bridge tworzy pakiety sygnałów sterujących odbieranych przez punkty dostępowe i przekazuje je dalej za pośrednictwem jednego z wielu standardowych protokołów do wykorzystywanego przez użytkownika systemu informatycznego. Program ma graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający łatwą konfigurację i monitorowanie całej infrastruktury sWave.NET®.

Łączność za pośrednictwem wielu interfejsów API

Poprzez interfejs XML lub JSON Sensor Bridge przekazywane są w czasie rzeczywistym wszystkie dane z łączników i czujników. Klient pobiera surowe dane i przesyła je dalej za pośrednictwem interfejsu API.

Połączenie z infrastrukturą klienta

Następnym poziomem jest integracja danych dotyczących aktualnego stanu łączników i czujników poprzez złącze 'nexy ERP' z systemami Klienta, takimi jak ERP, PPS lub WMS, co odbywa się synchronicznie lub asynchronicznie w czasie rzeczywistym. Obsługujemy nie tylko SAP, ale także inne systemy.