Projekt koncepcyjny i zarządzanie projektem

Jesteśmy po Twojej stronie

Wspieramy Cię nie tylko koncepcyjnie, ale także na etapie realizacji Twojego projektu Lean Management. W tym celu oddajemy do Państwa dyspozycji doświadczonych ekspertów z zakresu intralogistyki. Będą oni towarzyszyć Ci od momentu inicjalizacji projektu, aż do jego pomyślnego zakończenia. Są oni dostępni na życzenie na każdym etapie prac.

Twoje korzyści z „nexy”

  • Transparentna hala produkcyjna
  • Wizualizacja elementów sterujących
  • Standaryzowane i stabilne procesy
  • Zrównoważona produkcja
  • Dostępne opcjonalnie, elastyczne usługi

Rozwój koncepcyjny

Nasi doświadczeni eksperci z zakresu intralogistyki będą Ci towarzyszyć w Twojej podróży do świata cyfrowej produkcji. Wspólnie z Tobą opracujemy koncepcję dopasowaną dokładnie do Twoich celów i procesów pracy.

Planowanie

Po opracowaniu pierwszej koncepcji Twój osobisty partner zaplanuje wraz z Tobą realizację projektu. Obejmuje to pomiary radiowe będące podstawą określenia konkretnych wymagań infrastrukturalnych. Następnie opracujemy indywidualne rozwiązanie zgodnie z Twoimi konkretnymi potrzebami intralogistycznymi.

Realizacja

Aby mieć pewność, że Twój proces produkcyjny będzie przebiegał sprawnie po ostatecznym wdrożeniu systemu, zaczynamy od weryfikacji koncepcji (POC) w oparciu o szczegółowe planowanie i wybór idealnego sprzętu. Daje to również wstępne wskaźniki tego, jakie korzyści można osiągnąć dzięki planowanej zmianie i tworzy podstawę do terminowej realizacji Twojego projektu.

Szkolenie personelu

Większość projektów wiąże się z wprowadzeniem zmian w istniejących procesach pracy. Aby mieć pewność, że będziesz w stanie samodzielnie zarządzać nowym systemem, możemy jako dodatkową opcję zapewnić indywidualne szkolenie dla Twojego personelu.

Elastyczne pakiety usług

Nawet po pomyślnym wdrożeniu naszej bezprzewodowej sieci czujników oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie dostaw dodatkowych produktów, żądań dotyczących zmian lub rozszerzenia funkcjonalności oraz analiz procesów. Dostępne są również części zamienne.

nasze usługi