Aplikace automatizovaně řízených vozidel (AGV)

Automatizovaná řízená vozidla (AGV) mohou přijímat přepravní příkazy z různých cílových systémů. Pomocí inteligentních bezdrátových senzorů od společnosti "nexy" lze automaticky zadávat požadavky na AGV, přesně monitorovat přepravu a efektivně využívat kapacitu vozového parku. Zejména při automatizovaných přesunech mezi dvěma vozidly musí být zaručeno, že bude spolehlivě zjištěna jejich přesná poloha a směr. Klíčovým předpokladem je integrace komponent kompatibilních s IoT.

Významné body

  • Zvýšená dostupnost a efektivní doba používání jednotlivých vozidel
  • Optimální vytížení flotil vozidel
  • Nejvyšší flexibilita při změnách výrobních procesů
  • Minimalizace čekacích dob při vnitropodnikovém transportu zboží

Aplikace

Bezdrátové senzory od společnosti "nexy" umožňují mimo jiné plně automatizované přesuny na AGV, energeticky úsporné "probuzení" AGV v režimu "hlubokého spánku" a také přivolání jednotlivých vozidel podle potřeby.