Funkce „Wake-up“ pro AGV v režimu hlubokého spánku

Automaticky řízená vozidla (AGV) stále vyžadují energii, a to i během prostojů, kdy nejsou využívaná. To vede k dodatečným nákladům a snížení jejich účinnosti. Není však praktické je vypnout úplně, protože v určitém okamžiku musí být připravená. Aby byla zajištěna jak nízká spotřeba energie, tak dostupnost v krátkém čase, jsou systémy vybaveny přídavnou nízkoenergetickou bezdrátovou technologií, která je zodpovědná za řízení režimu spánku. Jakmile mají být AGV opět využita, nízkoenergetická technologie je znovu aktivuje a hlavní řídicí systém je pak může okamžitě produktivně využít.

Významné body

  • Minimální spotřeba energie během klidového režimu a nabíjení
  • Zvýšená dostupnost a efektivita jednotlivých vozidel
  • Lepší využití vozového parku nebo snížení počtu vozidel

AGV jsou již vybavena bezdrátovým systémem, například na základě technologie Wi-Fi, který slouží k řízení dopravy. Moderní vozidla však mohou být zdokonalována tak, aby obsahovala zařízení sWave.NET®, nabízející dokonalou kombinaci energetické účinnosti a rychlých reakčních časů.

Pokud musí vozidlo stát delší dobu na jednom místě, například proto, že místo montáže pro další pracovní krok je obsazeno jiným vozidlem, může být jeho hlavní bezdrátový systém dočasně odstaven a ponecháno pouze nízkoenergetické bezdrátové spojení, nebo režim hlubokého spánku. Tato nízkoenergetická bezdrátová technologie udržuje stálé spojení s řídicím systémem a může tak kdykoliv reagovat. Jakmile vozidlo obdrží výzvu k „probuzení“, reakce je okamžitá. Během milisekundy aktivuje přijímač vozidla řídicí systém AGV a vozidlo je opět připraveno k použití.

Použití technologie LPWAN sWave.NET® není v žádném případě omezeno na aplikace pro probuzení systémů AGV v režimu hlubokého spánku. Naopak, prostřednictvím sWave.NET® lze mnoho dalších aplikací, jako jsou mobilní systémy eKanban nebo Andon , provozovat paralelně a prostřednictvím stejné bezdrátové infrastruktury, což vám umožní profitovat z úspor plynoucích z této technologie s nízkou spotřebou energie.

Produkty pro funkce „Wake-up“ pro AGV v režimu hlubokého spánku