Funkcja „Wake-up” dla pojazdów AGV z opcją głębokiego uśpienia

Pojazdy autonomiczne AGV wymagają zasilania nawet gdy stoją w miejscu i nie są używane, co generuje dodatkowe koszty i zmniejsza wydajność. Jednak całkowite ich wyłączenie nie jest praktyczne, ponieważ pojazdy muszą być gotowe do pracy w każdej chwili. W celu zapewnienia zarówno niskiego zużycia energii jak i szybkiego osiągania stanu gotowości, systemy są wyposażone w urządzenia radiowe małej mocy, które służą wyłącznie do sterowania trybem uśpienia. Jeśli AGV ma być ponownie użyty, zostaje on obudzony sygnałem radiowym i po chwili jest gotowy do pracy.

Najważniejsze cechy

  • Minimalne zużycie energii podczas postoju i załadunku
  • Zwiększona dostępność i wydajność poszczególnych pojazdów
  • Lepsze wykorzystanie floty AGV lub zmniejszenie liczby pojazdów

Pojazdy AGV są obecnie wyposażane w systemy komunikacji bezprzewodowej (typowo Wi-Fi), wykorzystywane do przesyłania sygnałów sterujących. Jednak najnowocześniejsze pojazdy mogą mieć zaimplementowaną technologię sWave.NET® firmy steute, oferującą optymalne połączenie wydajności energetycznej i krótkiego czasu reakcji.

Gdy pojazd stoi nieruchomo przez dłuższy czas, na przykład oczekując na swoją kolejkę do załadunku lub podczas przestoju produkcyjnego, jego główny system komunikacji bezprzewodowej może zostać tymczasowo wyłączony, a system sterowania przechodzi wówczas w tryb głębokiego uśpienia. Odbiornik sWave.NET®, zasilany z akumulatora buforowego, pozwala na utrzymanie kontaktu z zakładowym systemem sterowania, co oznacza, że w dowolnym momencie pojazd AGV może zostać wybudzony. Reakcja jest natychmiastowa – w ciągu milisekund odbiornik radiowy reaktywuje pokładowy system sterowania, a pojazd jest ponownie gotowy do użycia.

Wykorzystanie technologii LPWAN sWave.NET® nie ogranicza się do wybudzania pojazdów AGV z trybu głębokiego uśpienia. Wręcz przeciwnie, za pośrednictwem sWave.NET® można obsługiwać wiele innych aplikacji, jak np. mobilne systemy eKanban lub Andon. Wykorzystywana jest do tego celu ta sama infrastruktura bezprzewodowa, umożliwiająca czerpanie wielorakich korzyści dzięki technologii „Low Power”.

Produkty do wybudzania pojazdów AGV znajdujących się w trybie głębokiego uśpienia