"Wake up"-functie voor AGV in diepe slaapstand

Ongebruikte automatisch geleide voertuigen (AVG) hebben ook tijdens stilstand elektriciteit nodig, wat vermijdbare kosten met zich meebrengt en de effectieve bedrijfstijd verkort. De voertuigen moeten echter te allen tijde op korte termijn weer in beweging kunnen worden gezet, waardoor een volledige stilstand niet uitvoerbaar is. Om een laag energieverbruik te combineren met een beschikbaarheid op de korte termijn, zijn de systemen uitgerust met extra draadloze "low power" technologie, die uitsluitend dient om de slaapstand aan te sturen. Als het AVG opnieuw wordt gebruikt, wordt deze eerst met behulp van energiezuinige technologie gereactiveerd en vervolgens onmiddellijk weer productief ingezet door het gebruikte beheersysteem.

Highlights

  • Minimaal stroomverbruik tijdens stand-by- en laadtijden
  • Verhoogde beschikbaarheid en effectieve inzetduur van de afzonderlijke voertuigen
  • Optimale benutting of verkleining van het voertuigpark

Bestuurderloze transportsystemen zijn door de fabrikant al uitgerust met een draadloos systeem, bijvoorbeeld op basis van WLAN-technologie, dat wordt gebruikt om het transportsysteem aan te sturen. Voor de optimalisatie van de energiebehoefte en beschikbaarheid kunnen moderne transportvoertuigen worden aangevuld met apparaten met de draadloze sWave.NET®-technologie, die een optimale combinatie van energie-efficiëntie en snelle reactietijd biedt.

Als een transportvoertuig zich voor langere tijd op een locatie bevindt, bijvoorbeeld omdat de montageplaats voor de volgende werkstap nog bezet is, kan het hoofdsysteem voorlopig worden uitgeschakeld en kan alleen de energiezuinige draadloze verbinding in stand worden gehouden - de deep sleep mode. De energiezuinige draadloze technologie zal verbinding blijven houden met het beheersysteem, waardoor ad-hocreacties nog steeds mogelijk zijn. De lage “wake up”-tijd van de bestaande verbinding treedt in werking wanneer het voertuig wordt gereactiveerd. De in het voertuig geïnstalleerde ontvanger activeert binnen enkele milliseconden de draadloze technologie voor de besturing van het AGV en het voertuig is weer klaar voor gebruik.

Het gebruik van de LPWAN-technologie sWave.NET® is in geen geval beperkt tot de beschreven "wake-up"-toepassing voor een AVG in deep sleep-modus. In plaats daarvan kunnen veel andere toepassingen, zoals mobiele eKanban- of Andon-systemen, ook parallel en met dezelfde draadloze infrastructuur via sWave.NET® worden aangestuurd. Zo kunt u maximaal profiteren van het lage stroomverbruik van de "low power"-technologie.

Producten voor "wake up"-functie voor AVG in diepe slaapstand