Videa

Co je nexy? Andreas Schenk vysvětluje!

nexy: eKanban systém prezentovaný panem Hasanem Aktasem

nexy: eKanban software a bezdrátová senzorika představená panem Jensem Lindemeierem

nexy: Funkce buzení (wake up) pro autonomní dopravní systémy v režimu hlubokého spánku demonstrovaná panem Stefanem Viekerem

nexy: Bezdrátová síťová řešení snímačů

eKanban systém

Mobilní andon systémy

Funkce buzení ("wake up") pro autonomní dopravní systémy

Signální sloupek

Naklápěcí senzor RF RW SW868/915-NET

Jak k videím

Konfigurace a parametrizace softwaru Sensor Bridge

Krok 1: Počáteční provoz Sensor Bridge

Krok 2: Aktivace a konfigurace přístupových bodů

Krok 3: Konfigurace skupin a nastavení Sensor Bridge

Krok 4: Nastavení a konfigurace nových senzorů a prvků

Krok 5: Konfigurace různých rozhraní

Nastavení bezdrátového laserového snímače RF LDS-NET

Krok 1: Montáž a nastavení

Krok 2: Připojení

Krok 3: Umístění

Nastavení regálového kolébkového snímače RF RW-NET

Krok 1: Montáž a nastavení