Automatizovaný přenos zboží do AGV

Přenos malých nákladních nosičů (SLC), balíků nebo jiného zboží z jedné oblasti do druhé, je častou příčinou drahých chyb při přidělování a/nebo zbytečných zpoždění. Aby se takovým situacím předešlo, mohou být místa přenosu vybavena inteligentními senzory, což umožňuje kompletní automatizaci vnitropodnikové dopravy. Centrální řídicí systém inteligentně volí nejbližší dostupné automaticky řízené vozidlo (AGV) a zároveň zabraňuje vzniku chyb.

Významné body

  • Spolehlivá prevence záměn a chyb při přidělování
  • Minimalizace zpoždění při vnitropodnikové přepravě zboží
  • Redukce vozového parku díky optimalizovanému využití jednotlivých AGV

Integrované senzory v místech přenosu v úložných systémech, jako jsou válečkové dopravníky nebo regály FIFO, usnadňují trvalé sledování toku materiálu. Jakmile je SLC nebo balík připraven a čeká v místě přenosu, automaticky se odešle signál do systému řízení toku materiálu. Poté identifikuje nejbližší dostupný AGV a odešle ho do místa přenosu. Jakmile AGV naloží zboží, řídicí systém znovu obdrží oznámení a může nasměrovat AGV na místo určení bez zpoždění.

Základním prvkem automatizované vnitropodnikové přepravy zboží je, že všechny procesy přepravy jsou digitálně vizualizovány v rámci systému řízení. Teprve pak může systém kdykoliv vyvolat spolehlivé informace o obsazenosti jednotlivých dopravních míst. Tímto způsobem lze optimalizovat nejen konsignační procesy, ale i dodávky materiálů na montážní místa.

Produkty pro automatizovaný přenos zboží do AGV