Zautomatyzowany transfer towarów do AGV

Przenoszenie małych pojemników, paczek lub innych towarów między różnymi lokalizacjami w zakładzie produkcyjnym może wiązać się z kosztownymi błędami alokacji lub niepotrzebnymi opóźnieniami. Aby uniknąć takich sytuacji, punkty transferowe mogą być wyposażone w inteligentne czujniki, ułatwiające pełną automatyzację transportu wewnętrznego. Centralny system sterowania wybiera najbliższy dostępny pojazd AGV i jednocześnie zapobiega pomyłkom podczas jego przydziału.

Najważniejsze cechy

  • Niezawodne zapobieganie pomyłkom i błędom alokacji
  • Minimalizacja opóźnień w wewnętrznym transporcie towarów
  • Zmniejszony rozmiar floty dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu poszczególnych pojazdów AGV

Czujniki zintegrowane w punktach transferu w systemach magazynowania, takich jak przenośniki rolkowe lub regały FIFO, ułatwiają stały monitoring przepływu materiału. Gdy tylko pojemnik lub paczka zostanie przygotowana do transportu w punkcie transferu, do systemu kontroli przepływu materiałów wysyłany jest automatycznie sygnał radiowy. Następnie identyfikowany jest najbliższy dostępny pojazd AGV i wysyłany po odbiór przesyłki. Po załadowaniu towaru system sterowania jest ponownie powiadamiany i może wówczas bezzwłocznie skierować AGV do miejsca przeznaczenia.

Istotną cechą zautomatyzowanego wewnątrzzakładowego transportu towarów jest to, że wszystkie procesy transferu są wizualizowane w systemie zarządzania. System może w każdej chwili uzyskać wiarygodne informacje o zajętości poszczególnych punktów przeładunkowych. Dzięki temu można optymalizować nie tylko procesy magazynowania i kompletacji, ale także proces dostarczania materiałów do poszczególnych punktów montażowych.

Produkty do zautomatyzowany transfer towarów do AGV