Sledování toku rychloobrátkových materiálů

Pro rychloobrátkové materiály nebo pro materiály s dlouhou dodací lhůtou, je nezbytné, aby požadavek na jejich doplnění byl proveden včas. Pro včasné plánování požadavků je válečkový dopravník vybaven několika senzory, které společně soustavně sledují přesný počet dostupných přepravek. Toto trvalé sledování obsazenosti usnadňuje přesnou identifikaci budoucích požadavků, přičemž lze předvídat a předcházet tak úzkým místům a překážkám.

Významné body

  • Trvalý přehled rychloobrátkových materiálů
  • Ineligentní ochrana pře/pod zásobení se
  • Flexibilní přizpůsobení se měnícím se požadavkům
  • Maximální bezpečnost procesu díky včasné identifikaci potřebných materiálů

Multi-inteligentní signalizační zařízení na jednoválcovém dopravníku v rámci FIFO stojanu umožňuje přesné sledování dostupných přepravek. Každý senzor přenáší v reálném čase veškeré změny stavu přes bezdrátovou síť do systému řízení toku materiálu. Systém pak z těchto informací zjišťuje skutečnou obsazenost. Intervaly mezi změnami stavu umožňují systému předvídat budoucí požadavky. Pokud je již předvídatelné, že se automaticky řízené vozidlo (AGV) chystá vyrazit, například, že v okamžiku, kdy dorazí k příslušnému regálu, bude odstraněna další přepravka, pak může být na AGV automaticky naložen další dopravník. Počet potřebných senzorů zde závisí na rychlosti proudění příslušného materiálu a jeho času dodání.

Kromě automatického doplňování materiálů může také použití dvou nebo více senzorů na jednoválcovém dopravníku usnadnit intuitivní signalizaci stavu skladu formou semaforu - buď přímo z příslušného stojanu, nebo v systému řízení. V závislosti na stavu obsazení zjištěném senzory by pak byl semafor zelený, pokud jsou všechna místa obsazena, oranžový, pokud jsou obsazena pouze některá místa, a červený, pokud jsou všechna místa prázdná.

Produkty pro sledování toku rychloobrátkových materiálů