Voorraadbewaking voor snelbewegende artikelen

Voor materiaal met een hoge omslagsnelheid of lange levertijden is een vroegtijdige vraag om materiaalaanvulling noodzakelijk. Om te anticiperen op de vraag, wordt een rollenbaan uitgerust met meerdere sensoren die op elk moment het exacte aantal van de beschikbare kleine ladingdragers aan de besturingssystemen doorgeven. De permanente registratie van het vulniveau maakt zo een nauwkeurige voorspelling van toekomstige behoeften mogelijk, waardoor materiaalknelpunten en productie-onderbrekingen vooraf kunnen worden bepaald en voorkomen.

Highlights

  • Permanent overzicht van de voorraad snel bewegende artikelen
  • Intelligente bescherming tegen overvulling of leegloop
  • Flexibele aanpassingsmogelijkheden aan veranderingen in de materiaaleisen
  • Hoogste procesbetrouwbaarheid door vooruitkijkende behoeftebepaling

Meerdere intelligente signaleringspunten op één enkele rollenbaan in het FIFO-rek maken een exacte bewaking van de beschikbare kleine ladingdragers mogelijk. Elk van de sensoren stuurt statusveranderingen in real time via het draadloze netwerk door naar de materiaalstroomregelaar, die aan de hand van de informatie het werkelijke vulniveau bepaalt. Het systeem kan dan de tijdsintervallen tussen de wijzigingen gebruiken om voorspellingen te doen over toekomstige behoeften. Als bijvoorbeeld al bij de start van een automatisch bevoorradingsvoertuig kan worden voorzien dat een andere ladingdrager wordt verwijderd voordat deze bij het betreffende rek aankomt, kan het bevoorradingsvoertuig automatisch worden uitgerust met een extra aanvulcontainer. Het benodigde aantal sensoren is afhankelijk van de doorloopsnelheid en het tijdsbestek van de materiaalbeschikbaarheid.

Naast de automatische levering van de materiaalaanvulling is door toepassing van twee of meer sensoren in een rollenbaan een intuïtieve signalering van de voorraad mogelijk in de vorm van een stoplichtschakeling - hetzij direct bij het betreffende rek, hetzij in het beheersysteem. Afhankelijk van de status van de sensoren is het verkeerslicht dan groen, bijvoorbeeld wanneer alle sensoren zijn toegewezen, oranje voor een gedeeltelijke toewijzing en rood als geen van de sensoren actief is.

Producten voor voorraadbewaking voor snelbewegende artikelen