Precyzyjny monitoring dostępności szybko rotujących materiałów

W przypadku materiałów szybko rotujących, lub tych o dłuższym terminie dostawy, konieczne jest odpowiednio wczesne uzupełnianie zapasów. W celu precyzyjnego zaplanowania zapotrzebowania na materiał, jeden przenośnik rolkowy może być wyposażony w kilka czujników, które nieprzerwanie przekazują do systemu sterowania dokładną liczbę wszystkich dostępnych aktualnie pojemników. Taki stały monitoring ułatwia precyzyjną określenie przyszłego zapotrzebowania na części niezbędne do montażu, dzięki czemu można uniknąć przestojów produkcyjnych.

Najważniejsze cechy

  • Stały przegląd stanów ilościowych szybko rotujących materiałów
  • Inteligentne zapobieganie nadmiernemu i niedostatecznemu zaopatrzeniu
  • Elastyczne dostosowywanie do zmieniających się wymagań
  • Maksymalne bezpieczeństwo procesu produkcji dzięki wczesnej identyfikacji niezbędnych materiałów

Wiele inteligentnych urządzeń sygnalizacyjnych zainstalowanych na pojedynczym przenośniku rolkowym w regale FIFO ułatwia precyzyjne monitorowanie dostępnych pojemników KLT lub podobnych. Każdy czujnik przesyła zmiany swojego statusu do systemu kontroli przepływu materiałów za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Odbywa się to w czasie rzeczywistym. Odstępy między poszczególnymi zmianami statusu umożliwiają systemowi przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na części. Pozwala to, przykładowo, na załadowanie na pojazd AGV nie jednego, lecz dwóch pojemników z częściami, gdy system przewidział już, że zapotrzebowanie na kolejny pojemnik pojawi się lada moment. Liczba niezbędnych czujników zależy od faktycznej prędkości przepływu danego materiału i czasu jego dostawy z magazynu.

Oprócz automatycznego uzupełniania materiałów, zastosowanie dwóch lub więcej czujników na jednym przenośniku rolkowym pozwala na intuicyjną sygnalizację stanu zapasów za pośrednictwem systemu sygnalizacji świetlnej, np. wieży świetlnej umieszczonej bezpośrednio na danym regale eKanban. W zależności od liczby dostępnych pojemników wykrytych przez czujniki światło będzie zielone (jeśli wszystkie miejsca są zajęte), pomarańczowe (jeśli tylko niektóre są zajęte) lub czerwone (jeśli wszystkie miejsca na przenośniku rolkowym są puste).

Produkty do precyzyjnego monitorowania dostępności szybko rotujących materiałów