Sledování vozíků v supermarketu s materiálem

V rámci výrobní logistiky slouží supermarket jako mezisklad zboží, které bude potřeba v následujících výrobních krocích. Vzhledem k tomu, že stále pružnější výrobní procesy stále více ztěžují předběžné dlouhodobé plánování poptávky, je nejmodernějším řešením v továrně sledování vozíkových uzlů uvnitř supermarketu. Inteligentní senzory automaticky detekují, kdy je vozík vyjmut ze stanice nebo vložen do jednokolejné dráhy, a sdělují tuto informaci v reálném čase, čímž poskytují digitální vizualizaci zásob. Požadavky jsou signalizovány automaticky na základě předem nastavených kritérií, což zaručuje, že potřebné díly jsou vždy k dispozici.

Významné body

  • Kompletní digitální vizualizace jednotlivých zásob pro každou stanici
  • Nejvyšší spolehlivost dodávek díky automatickému procesu objednávání
  • Jednoduchá integrace do stávajících supermarketů s SLC a LLC stanicemi
  • Dynamické přizpůsobování měnícím se požadavkům během probíhajících operací
  • Minimalizace bezpečnostních zásob v supermarketu
  • Dodatečné zajištění doplňování materiálu pomocí vícestupňové signalizace
  • Žádné nebezpečí zakopnutí o kabely na podlaze

Stálá dostupnost potřebného zboží v supermarketu je zásadní: pokud dojdou díly, výroba se může zastavit. Přesné sledování jednotlivých parkovacích míst v stanicích pro vozíky umožňuje automatické spuštění požadavku, jakmile je vozík vyjmut. V každém příslušném parkovacím místě je umístěn snímač, který spolehlivě zjišťuje obsazenost místa a automaticky oznamuje řídicímu systému případné změny.

Flexibilní umístění senzorů ve stanicích znamená, že různé typy stanic lze snadno kombinovat v rámci jedné aplikace. Lze vizualizovat odebírání vozíků, stejně jako okamžik, kdy je vozík napájen ve stanici - nezávisle na tom, zda je přidán ze stejné strany, nebo podle principu FIFO z druhé strany.

Díky přesnému monitorování stanic pomocí několika senzorů lze nejen včas požádat o doplnění materiálu: pro každé parkovací místo lze také nastavit jinou konfiguraci, což umožňuje stanovit priority. Pokud zásoba dostupného zboží určitého typu v supermarketu klesne pod předem definované minimální množství, spustí se odpovídajícím způsobem specifická automatická eskalační opatření. Digitální výrobní dvojče také znamená, že lze předem vypočítat čas příštího vyskladnění, což umožňuje ještě přesněji předvídat pravděpodobnost požadavku na doplnění materiálu.

Produkty pro sledování vozíků v supermarketu s materiálem