Monitorowanie wózków dolly w supermarketach części nabywanych

W logistyce produkcji tzw. supermarket służy jako magazyn przejściowy na artykuły, które będą potrzebne na kolejnych etapach produkcji. Ponieważ coraz bardziej elastyczne procesy produkcyjne utrudniają długoterminowe planowanie popytu na poszczególne komponenty, najnowocześniejszym rozwiązaniem wprowadzanym w zakładach produkcyjnych jest monitorowanie wózków dolly wewnątrz supermarketu. Inteligentne czujniki automatycznie wykrywają, kiedy wózek jest usuwany z magazynowego punktu węzłowego (hubu) lub tam umieszczany (zwykle z wykorzystaniem toru jednoszynowego) i przekazują te informacje w czasie rzeczywistym, zapewniając cyfrową wizualizację stanu towarów. Zapotrzebowanie na uzupełnienie stanu magazynowego jest automatycznie sygnalizowane na podstawie wcześniej skonfigurowanych kryteriów, aby zapewnić stałą dostępność wymaganych części.

Najważniejsze cechy

  • Kompletna cyfrowa wizualizacja poszczególnych zapasów dla każdego punktu węzłowego (hubu)
  • Najwyższa niezawodność dostaw dzięki automatycznym powiadomieniom o zapotrzebowaniu
  • Prosta integracja w istniejących supermarketach części wykorzystujących pojemniki KLT i GLT
  • Dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań w trakcie bieżącej produkcji
  • Minimalizacja zapasów bezpieczeństwa w supermarkecie części
  • Dodatkowe zabezpieczenie procesów uzupełniania materiałów poprzez wielostopniową sygnalizację
  • Eliminacja ryzyka potknięcia się o kable leżące na podłodze

Konieczna jest stała dostępność niezbędnych artykułów w supermarkecie: jeśli skończą się części, produkcja może się zatrzymać. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu poszczególnych miejsc parkingowych w stacjach wózków dolly, powiadomienia o potrzebie uzupełnienia stanu części mogą być automatycznie wyzwalane natychmiast po usunięciu wózka. W tym celu na każdym miejscu parkingowym umieszczony jest czujnik, który niezawodnie wykrywa stan zajętości miejsca parkingowego i automatycznie przesyła informacje o zmianach do centralnego systemu sterowania.

Elastyczne rozmieszczenie czujników w magazynowych punktach węzłowych oznacza, że ​​różne typy takich punktów można łatwo łączyć we wspólnej aplikacji. Usunięcie wózka można zwizualizować, podobnie jak moment jego wprowadzenia.

Dokładne monitorowanie punktów węzłowych za pomocą kilku czujników oznacza nie tylko to, że można zażądać uzupełnienia materiału w odpowiednim czasie. Raporty zapotrzebowania można również skonfigurować inaczej dla każdego miejsca parkingowego, co umożliwia priorytetyzację raportów. Jeżeli zapas wyrobów gotowych określonego rodzaju w supermarkecie części spadnie poniżej określonego poziomu minimalnego, mogą zostać odpowiednio uruchomione automatycznie zdefiniowane procesy magazynowe. W "cyfrowym bliźniaku" (digital twin) procesu produkcji można również z wyprzedzeniem obliczyć kolejny czas odbioru części, co oznacza, że ​​prawdopodobieństwo zapotrzebowania na uzupełnienie stanów magazynowych może być jeszcze dokładniej określone.

Produkty do monitorowania wózków Dolly w supermarketach materiałowych