Dolly-bewaking in de materiaalsupermarkt

In de productielogistiek doet de supermarkt dienst als tussenopslagplaats voor goederen die nodig zijn in latere productiestappen. Aangezien de toenemende flexibilisering van de productieprocessen het steeds moeilijker maakt de vraag op lange termijn te plannen, zijn moderne productiebedrijven aangewezen op een permanente bewaking van de dollystations in de supermarkt. Intelligente sensoren detecteren automatisch de afvoer of toevoer van transportwagens op een monorailbaan en rapporteren dit in real time, waardoor een digitaal beeld van de voorraad ontstaat. De signalering van een bevoorradingsbehoefte gebeurt automatisch op basis van geconfigureerde criteria om een constante beschikbaarheid van de vereiste onderdelen te garanderen.

Highlights

  • Volledig digitaal beeld van de voorraad voor elk afzonderlijk station
  • Hoogste toevoerzekerheid door automatische vraagmeldingen
  • Eenvoudige integratie achteraf in bestaande supermarkten met verschillende stations, voor KLT en GLT
  • Dynamische aanpassing aan veranderingen in de vraag tijdens het lopende bedrijf
  • Minimalisatie van de buffervoorraden in de supermarkt
  • Extra zekerheid bij de materiaalverstrekking via meertrapsmeldingen
  • Geen storingen door kabels in de buurt

De permanente beschikbaarheid van de nodige onderdelen in de supermarkt is van essentieel belang: Als de onderdelen opraken, zou de productie in het ergste geval moeten worden onderbroken. Door de nauwkeurige bewaking van de afzonderlijke verzamelplaatsen in een dollystation kunnen direct bij afvoer automatisch vraagmeldingen worden geactiveerd. Daartoe wordt bij elk betrokken verzamelplaats een sensor geplaatst, die op betrouwbare wijze de bezettingsstatus van de verzamelplaats detecteert en automatisch veranderingen doorgeeft aan het controlesysteem.

Dankzij de flexibele plaatsing van de sensoren op de stations kan een grote verscheidenheid van stationstypen gemakkelijk worden gecombineerd in een gemeenschappelijke toepassing. Dit betekent dat de trolley-afvoer op dezelfde manier kan worden weergegeven als de trolley-aanvoer - ongeacht of ze aan dezelfde kant van het station worden aangevoerd of aan verschillende kanten volgens het FIFO-principe.

De nauwkeurige bewaking van de stations met meerdere sensoren maakt het niet alleen mogelijk om in een vroeg stadium materiaalaanvulling aan te vragen. De vraagmeldingen kunnen bovendien voor elke verzamelplaats anders worden geconfigureerd, waardoor het mogelijk wordt om aan meldingen prioriteit toe te kennen. Indien de voorraad eindproducten van een bepaald type in de supermarkt onder een bepaald minimumniveau daalt, kunnen automatisch bepaalde escalatiemaatregelen in gang worden gezet. In de digitale productietweeling kan ook het volgende afvoertijdstip van tevoren worden berekend, zodat de waarschijnlijkheid van een bevoorradingsbehoefte nog preciezer kan worden bepaald.

Producten voor dolly-bewaking in de materiaalsupermarkt