Sterowanie wieżami sygnalizacyjnymi drogą radiową, niezależne od lokalizacji

Wykorzystanie wież sygnalizacyjnych w logistyce produkcji jest uznanym środkiem poprawy Całkowitej Efektywności Wyposażenia (OEE). Jasne przypisanie komunikatu do miejsca pracy zapewnia dużą wartość dodaną, ponieważ zapewnia szybsze rozwiązywanie problemów na miejscu, pomaga zidentyfikować wąskie gardła produkcyjne i zapobiega niespodziewanemu wyczerpaniu zapasów materiałów. Bezpośrednie połączenie wież sygnalizacyjnych z systemem informatycznym przedsiębiorstwa umożliwia wizualizację komunikatów w czasie rzeczywistym i zapobiega pojawianiu się wąskich gardeł w procesie produkcji.

Najważniejsze cechy

  • Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń usterek z systemu informatycznego przedsiębiorstwa na stanowiska montażowe
  • Możliwość wcześniejszej sygnalizacji potencjalnych źródeł zakłóceń i awarii
  • Redukcja przerw w procesach produkcyjnych poprzez bezpośrednią lokalizację problemu
  • Łatwa integracja z istniejącymi liniami produkcyjnymi
  • Dynamiczna adaptacja do zmian wprowadzanych na halach produkcyjnych

Kompleksowe, techniczne wyjaśnienie, a także konkretne ustalenie przez pracowników źródła błędu kosztuje czas i pieniądze. Ponadto hale produkcyjne są często zatłoczone, a kontakt wzrokowy z poszczególnymi miejscami pracy jest znacznie utrudniony. Dzięki montażowi lamp sygnalizacyjnych na większej wysokości, osoby odpowiedzialne za proces produkcji mogą bardzo łatwo śledzić stan wszystkich obszarów roboczych. W ten sposób można szybciej wizualizować i lokalizować możliwe źródła zakłóceń czy awarii.

Korzystając z dodatkowego modułu obsługującego IIoT (RF UBR-NET), możliwe jest wykorzystanie wież sygnalizacyjnych także w miejscach, do których nie doprowadzono kabli sygnałowych. Odbiorniki radiowe, wyposażone w przekaźniki, mogą być również bezproblemowo stosowane w przypadku wymiany lub modernizacji już wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym wież sygnalizacyjnych.

W połączeniu z radiowymi terminalami i kasetami sterowniczymi (RF MAKD i RF BF) można również wdrożyć radiowy system sygnalizacji (Andon).

Produkty do radiowego sterowania wieżami sygnalizacyjnymi, niezależnie od ich lokalizacji