Hosting oprogramowania

Do obsługi oprogramowania Sensor Bridge firma steute oferuje Revolution PI (RevPI), przemysłowy komputer PC (IPC) skonfigurowany specjalnie do tego zastosowania - zoptymalizowany pod kątem szerokiego zakresu instalacji.Oprócz oprogramowania Sensor Bridge brama ta (Gateway) oferuje równolegle działający broker MQTT, służący do komunikacji między poszczególnymi komponentami sieci, interfejs konfiguracyjny dla parametrów urządzenia oraz możliwość instalacji dodatkowych modułów oprogramowania.

Maximum operational safety through redundancy

When high demands are made on the operational safety of the overall system, multiple IPCs can be operated in parallel as a cluster. The overall system then remains functional without any manual intervention, even if a hardware unit should fail. Thanks to the redundancy, maximum safety for your processes is guaranteed.

Zamiast wykorzystania wstępnie skonfigurowanego RevPI, oprogramowanie Sensor Bridge wraz z dodatkowymi modułami może być alternatywnie zainstalowane i obsługiwane jako kontener Docker w ramach istniejącej infrastruktury serwerowej.