Hosting softwaru

Jako platformu pro provoz softwaru Sensor Bridge nabízí společnost steute Revolution PI (RevPI), průmyslový počítač (IPC) předkonfigurovaný speciálně pro tuto aplikaci - a dokonale vhodný pro širokou škálu instalací.Kromě softwaru Sensor Bridge poskytuje tato brána broker MQTT, který pracuje paralelně jako komunikátor mezi komponentami, konfigurační rozhraní pro parametry zařízení a také možnost instalace dalších softwarových modulů.

Maximální provozní bezpečnost díky redundantnímu provozu

Pokud jsou nutné vysoké požadavky na provozní bezpečnost celkového systému, lze provozovat více průmyslových počítačů paralelně v clusteru. Při tom zůstane celý systém funkční i bez manuálního zásahu, dokonce i když vypadne hardwarová jednotka. Díky redundantnímu provozu tak můžete zaručit maximální bezpečnost vašich procesů.

Alternativou k předem nakonfigurovanému systému RevPI je možnost nainstalovat a provozovat software Sensor Bridge a další moduly jako docker kontejnery v rámci stávající serverové infrastruktury.